Generalisten

Het is belangrijk generalisten te ontwikkelen. Generalisten zijn leiders die alles kunnen leiden. Een specialist kan een bepaald gebied leiden waar ze experts in zijn, of zeer ervaren. De generalisten zullen uw capaciteit uitbreiden om meer te kunnen doen. Hoe meer generalisten we ontwikkelen des te sneller we in staat zullen zijn om de effectiviteit in anderen te verhogen en daardoor het bedrijf te kunnen laten groeien.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Al Meer dan 20 personen gaan de training volgen

Al meer dan twintig personen hebben zich aangemeld voor de komende training volgende week.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

De kunst van het denken

Heb je tijd geblokkeerd in je agenda om te denken ? Het is belangrijk voldoende tijd in te plannen voor reflectie evaluatie en lopende processen te volgen.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Al meer dan 10 personen gaan de training volgen

Al meer dan tien personen hebben zich aangemeld voor de komende training !

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Zie de realiteit

Als leider moet je de feiten op tafel krijgen. Iedereen confronteren met de problemen en de feiten die daarbij behoren. Het team wordt dan gepositioneerd om de zaak te veranderen in een kans. Het probleem ligt dan niet meer bij de leider  maar op de toegewezen persoon in het team.

Stop met ad hoc-vergaderingen als iemand  aandacht nodig heeft, laat de ander denken en organiseren voordat ze met het probleem komen.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Wat zijn de voordelen van het stellen van vragen aan het team ?

Ze voelen zich gewaardeerd.

Ze worden gemotiveerd

Ze nemen verantwoordelijkheid

Ze worden onderdeel van het geheel  van grote waarde

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Hoe mensen leren en herinneren

10 % door lezen

20% door horen

30 % door te zien

50 % zien en horen

70 % zegggen en schrijven

90 % zeggen en doen

Train ze, zodat ze anderen kunnen gaan trainen.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

CEO functiebeschrijving

Blijf in de juiste positie als leider door te functioneren in de CEO functiebeschrijving

1: Zorg voor richting.  Los zelf geen problemen op, geef richting aan het hele team. Zorg voor begrip en betrokkenheid.

2: Verkrijg plannen ideeën en aanbevelingen. Het sleutel woord is verkrijg.  Anderen zoveel mogelijk laten denken.

3: Stel het werk aan. Geef ruimte en mogelijkheden om te leren.

4: Zorg voor succes. Coach, onderwijs, train en mentor hen om tot  succes te komen, altijd als één team, zodat iedereen succesvol wordt. Geef eerlijke, opbouwende  en nuttige kritiek.

5: Zorg voor evaluatie. De evaluatie wordt verkregen in regelmatige teamvergaderingen, rapporten, en overleggen. Stel vragen om de feiten die u nodig hebt boven tafel te krijgen.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Feiten

40 van de Fortune 200 CEO’s zijn ontslagen door  het bestuur vanwege het niet goed kennen van de feiten met de juiste prioriteit. Belangrijk is een goede planning, gezond verstand en kennis van de belangrijke feiten.

 

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Een cultuur van veranderen

Het echte werk van leiders … is het creëren van de voorwaarden die ervoor zorgen dat het personeel zich aanpast aan veranderingen en deel nemen aan het oplossen van  problemen bij groeiende organisaties. Een cultuur van veranderen.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter